top of page

Què aprendràs

Vols convertir-te en un/una excel·lent professional de la salut i vols treballar tenint cura de les persones? Nosaltres tenim els i les professionals i equipaments necessaris perquè sigui així.

Així doncs, durant les 1400 hores del CFGM Cures auxiliars d’infermeria que realitzaràs en un any, adquiriràs de manera fonamentalment pràctica els continguts teòrics necessaris per a desenvolupar aquesta tasca laboral tan important en l’àmbit de la sanitat.

La de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria és una figura que pot treballar en diferents àmbits del món de la salut i, per aquest motiu, és una formació professional amb continguts molt transversals que et permetran realitzar la teva feina amb qualitat des d’una atenció centrada en la persona.

C1 Operacions administratives i documentació sanitària       

 

En aquest crèdit, de 60 hores de duració, aprendràs des de la història de la infermeria fins als documents utilitzats en la pràctica professional, tant a l’hospital com als diferents centres sanitaris; així com, el funcionament i els diferents tipus de sistemes sanitaris.

            

C2 L'ésser humà davant la malaltia

 

En les 60 hores d’aquest crèdit coneixeràs com està format el cos humà, la seva organització des d’una perspectiva biològica. També aprofundiràs en conceptes que s’utilitzen en el camp sanitari i terminologia per a comunicar-te amb propietat. Un altre àmbit de treball serà aprendre quines són les proves diagnòstiques i quins son els fàrmacs i les vies d’administració més freqüents; tot això amb la perspectiva de com hi pots col·laborar com a tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.

                                                                    

C3 Benestar dels pacients: necessitats d'higiene, repòs i moviment

 

Aprendràs durant les 60 hores d’aquest crèdit de manera pràctica els diferents procediments per tenir cura d’una persona a l’hora de fer una higiene corporal, les diferents tècniques de com mobilitzar-la i com cobrir la necessitat del descans. Aprendràs coneixements sobre anatomia, fisiologia i malalties de la pell, de les úlceres per pressió i del sistema múscul-esquelètic. Es fan simulacions amb situacions reals a la zona de simulació de l’aula de manera individual i sobretot de treball en equip. A l’acabar el curs seràs capaç de valorar les necessitats que té una persona quan té una manca d’autonomia o dependència.

                 

C4 Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà

En aquest crèdit de 240 hores de duració, aprendràs com és el cos humà, estudiaràs l’anatomia, fisiologia i patologia dels diferents aparells i sistemes i la seva relació amb les necessitats humanes: respirar, eliminar, alimentar-se, relacionar-se amb els altres, evitar perills...

T’ensenyarem les teves competències com a TCAI i les tècniques bàsiques que has d’aplicar en la cura, l’acompanyament i el suport a les persones en les diferents etapes de la vida com l’atenció al nadó o a la persona gran i/o en diferents situacions de salut com l’atenció a la persona amb dolor, a la dona embarassada, a la persona en situació terminal o al pacient quirúrgic. Aprendràs a fer front a situacions tan diverses com: prendre les constants Vitals; administrar oxigen; col·laborar en una intubació o fer una ventilació Manual; identificar diferents tipus de drenatges, catèters o sondes; realitzar una aspiració de secrecions o col·laborar en un sondatge vesical o nasogàstric.

C5 Primers auxilis

 

Durant les 30 hores que té aquest crèdit, aprendràs a prestar els primers auxilis en un entorn no hospitalari havent d’utilitzar els diferents protocols d’actuació en cada cas. També aprendràs des de valorar el grau d’emergència de cada ferit fins a la reanimació cardiopulmonar, passant per diferents tipus de mobilització de víctimes, cura de ferides, tractament de fractures, atenció al part d’urgències entre altres moltes situacions.        

                                                   

C6 Higiene del medi hospitalari i neteja de material

En aquest crèdit de 90 hores de duració, aprendràs quines son les teves competències envers la persona hospitalitzada: acollida, acompanyament i cura de les condicions sanitàries del seu entorn (Unitat del pacient); aprendràs a reconèixer i preparar el material/instrumental que s’utilitza en les diferents consultes i intervencions quirúrgiques, així com la utilitat i els components del carro de cures. Comprendràs la importància de la neteja, desinfecció i esterilització del material/instrumental en la prevenció de les infeccions hospitalàries i com portar-les a terme. Entendràs el concepte de cadena epidemiològica com a eix fonamental per a la implementació de les tècniques d’aïllament imprescindibles en la prevenció de malalties transmissibles a l’entorn sanitari. Aprendràs a recollir les mostres biològiques i a aplicar els processos de gestió dels residus sanitaris

C7 Suport psicològic als pacients/clients

Amb aquesta titulació podràs treballar acompanyant les persones des de la vessant més emocional potenciant l’atenció integral, imprescindible per a l’adaptació de la persona a la seva situació de vida amb o sense un problema de salut. Dins d’aquest crèdit, de 60 hores de duració, aprendràs continguts tant diversos com el funcionament de la ment, el desenvolupament de la personalitat humana al llarg de la vida, la gestió emocional, els principals trastorns mentals que poden afectar les persones en qualsevol etapa del cicle vital; així com les actituds i habilitats comunicatives essencials  en la relació d’ajuda a les persones.

C8 Educació per a la salut

Com a futur tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria tindràs la responsabilitat, tant dins com fora del teu entorn laboral, de ser un/a educador/a per a la salut en relació a la promoció d’estils i hàbits de vida saludables essencials per a la millor qualitat de vida de les persones i la sostenibilitat del sistema de salut. Aquest crèdit, de 60 hores de duració, et donarà la formació necessària per a la detecció de necessitats i la corresponent planificació i elaboració de petits programes de salut dirigits tant a les persones a nivell individual i familiar, com a la comunitat, des d’una perspectiva singular i única.

C9 Tècniques d'ajuda odontologicoestomatològica

Amb aquest crèdit s’aconsegueix professionalitzar la figura de l’auxiliar de clínica dental. Al llarg de les seves 90 hores, podràs aprendre a desenvolupar-te en un gabinet dental ajudant el dentista o realitzant tasques pròpies, així com conèixer quins són els principals problemes que poden afectar la cavitat bucal.

C10 Relacions en l'equip de treball

L’objectiu del contingut treballat en aquest crèdit de 60 hores és que adquireixis eines suficients per a desenvolupar-te de forma eficient en el món laboral. Es treballen continguts sobre organització empresarial. Es donen eines per a una comunicació eficient i eficaç, el treball en equip, la presa de decisions, la negociació o la resolució de conflictes. Tot des d’una vessant teòrico-pràctica on puguis aprendre de tu mateix i de les altres persones amb l’objectiu de millorar els teus recursos personals envers la relació amb els i les altres o adquirir-ne de nous.

C11 Formació i orientació laboral

Durant les 60 hores que té aquest crèdit, es té com a objectiu que tinguis eines suficients per poder afrontar el món del treball i facilitar la inserció laboral. Es treballen coneixements sobre seguretat i salut laboral, prevenció de riscos, normativa laboral, interpretació d’una nòmina o un calendari laboral, els drets i deures d’un treballador, eines per a la cerca de feina, per a la realització d’una entrevista de treball o d’un bon currículum vitae.

C12 Formació en centres de treball

Una part important de l’FP és la formació en centres de treball i en aquest cicle s’hi dediquen 410 hores. En el nostre centre, tenint les classes pel matí, es realitzen per les tardes des del desembre al juny. Pel nostre conveni amb la Fundació Sanitària Mollet i la Fundació Santa Susanna de Caldes, dividim les pràctiques en tres períodes: hospitalització, residència i serveis específics dedicant a cadascun unes set setmanes. D’aquesta manera, en la línia del cicle, volem que tinguis una aplicació en centres laborals del què aprens a classe de la manera més completa possible.

C13 Síntesi

En aquest crèdit amb una durada de 60 hores a finals de curs, mostraràs que saps, saps fer i saps estar en el món laboral com a tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria. Així doncs, hauràs de resoldre, formant part d’un equip cooperatiu –manera de treballar utilitzat al llarg del cicle–, un cas clínic que se’t plantejarà aplicant tot allò que des dels diferents crèdits has anat treballant.

C14 Atenció Geriàtrica

El conveni amb la Fundació Santa Susana fomenta la formació dels nostres alumnes en l'atenció a les persones en el moment vital de la vellesa.

Mitjançant aquest crèdit en el curs de TCAI, aprendràs tot el necessari per tal de prestar atenció a les persones grans; poder conèixer i respondre a les seves necessitats bio-psico-socials en els diferents moments de la vellesa; així com tot el necessari per tal de prevenir la dependència i mantenir l'autonomia.

bottom of page